Vaksiner når du reiser utenfor Europa

Når man reiser utenfor Europa, er det viktig å sjekke hvilke vaksiner man trenger i det landet man skal til, og å vaksinere seg i god tid, slik at vaksinen har god virkning. Noen ganger må man vaksinere seg senest 4 uker før avreise, så begynn planleggingen tidlig.Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, og vaksinene bør fornyes hvert tiende år, også etter at man er voksen. Vaksine mot Hepatitt A og Hepatitt B anbefales ved mange reiser.Noen land krever at alle som kommer til landet skal ha gulfebersertifikat, som viser at man er vaksinert mot gulfeber. Også meningokokk ACWY-vaksine anbefales ved reise til mange land. Vaksinen er spesielt viktig for barn og unge under 25 år, og for personer som skal være lenge i landet.Vaksine mot Japansk encefalitt anbefales hvis man skal til risikoområder. Andre aktuelle vaksiner er tyfusvaksine, rabiesvaksine, BCG-vaksine (tuberkulose), vaksine mot rotavirus og skogflåttencefalitt (TBE-vaksine), koleravaksine, ETEC-vaksine mot diaré og pneumokokkvaksine. Influensavaksine er aktuelt for personer over 65 år, eller personer som har kroniske sykdommer.Det finnes ingen vaksine mot malaria, men dersom man reiser til områder med malaria, bør man bruke medikamentell forebygging og/eller myggstikkbeskyttelse for å redusere risikoen.