Studere i utlandet

Det finnes mange måter å skaffe seg kunnskap og erfaring på, og et utenlandsopphold er uten tvil en av disse. Utbyttet blir desto større om du kombinerer utforskingen av fjerne himmelstrøk med målrettet læring. Da er det godt at det finnes utallige muligheter for å studere alt fra korte kurs til hele utdanningsløp utenfor Norges landegrenser.

Om du vil ta en hel utdanning i utlandet, søker du vanligvis direkte til det lærestedet du har sett deg ut. Søknadsfristene og opptakskravene varierer, og noen steder opererer med rullerende opptak. Det er lurt å starte forberedelsene i god tid, for det kan være mye å sette seg inn i. Lånekassen gir eksempelvis bare støtte til fulltidsstudier ved godkjente læresteder, men hvis det er helsefag du vil studere er det ikke nødvendigvis slik at utdanninger som er godkjent av Lånekassen automatisk gir deg autorisasjon til å utøve yrket i Norge. Det er likevel ingen grunn til å fortvile, for med grundige forberedelser og riktig støtteapparat i ryggen, kan drømmen om å studere medisin i utlandet raskt bli en realitet.

Det er også mulig å ta deler av utdanningen i utlandet, og mange norske læresteder tilbyr utvekslingsprogrammer. Om du allerede før studiestart vet at du ønsker deg en videre horisont enn ulike lesesaler og forskjellige fakulteter, bør du ha dette i bakhodet når du velger studiested i Norge.

Men du behøver slett ikke planlegge eller være midt i et studieløp for å kombinere gleden ved reising med gleden ved læring. Går du på videregående skole, har du for eksempel samme rett på utdanning i de nordiske landene som landenes egne innbyggere har. Det finnes også en rekke ferdige kurspakker, som språkreiser og innføring i programmering. Eller hva med å ta et forfatterkurs på en helt annen breddegrad? Uansett hva du velger, kommer du til å returnere med mange nye ferdigheter i bagasjen.